USPEŠNO SPROVEDENA EVALUACIJA RADA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. UČENICI I NASTAVNICI ZAJEDNO UNPAREĐUJU ŠKOLU

USPEŠNO SPROVEDENA EVALUACIJA RADA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. UČENICI I NASTAVNICI ZAJEDNO UNPAREĐUJU ŠKOLU

Na kraju školske godine sprovedena je evaluacija rada u 2022/23. u kojoj je aktivno učestvovalo više od 100 učenika i 19 nastavnika .

ZAŠTO?

Mi, kao škola, od samog osnivanja, težimo ka ostvarivanju najviših standarda u obrazovanju.

Pažljivo pratimo povratne informacije koje dobijamo od učenika i nastavnika i radimo konstantno na implementaciji predloženih mera. Evaluacija rada škole, prema našem iskustvu, dugom 16 godina, pruža dragocene uvide u kvalitet obrazovnog sistema, omogućava identifikovanje prednosti škole, ali i problema.

Ono što je najvažnije – otvara prostor za unapređenje kako školskog okruženja tako i nastavnih metoda.

 

KAKO SU UČENICI VREDNOVALI RAD NASTAVNIKA 

Učenici su vrednovali različite aspekte svog školskog iskustva ocenama od 1 do 4.

Prema rezultatima, školska znanja su ocenili prosečnom ocenom 2,5, dok su nastavu ocenili prosečnom ocenom 2,6.

Učenici su vrlo zadovoljni odnosom koji imaju sa svojim nastavnicima, kao i vannastavnim aktivnostima. I jedno i drugo vrednovali su prosečnom ocenom 3,0.

Najvišu ocenu dobio je etos škole 3,7.  

Učenici su posebno pohvalili nastavnicu engleskog Tanju Tomić i nastavnika hemije, koji su im pružili značajnu podršku u danima nakon tragedije u OŠ „Vladislav Ribnikar“.

 

Evaluacija rada škole uključuje i učenike i nastavnike
Evaluacija rada škole uključuje i učenike i nastavnike

 

Kako bi se unapredio školski ambijent, učenici su predložili niz mera u vezi sa disciplinom, nastavom i vannastavnim aktivnostima.

Što se tiče discipline, učenici predlažu ne samo bolje reagovanje na to kada neko ometa čas, već i primenu adekvatnih kazni za učenike koji ne poštuju školski red i pravila.

Nastava se može, predlažu učenici, unaprediti kroz: projekte, grupni rad, prezentacije i nastavu u prirodi. Takođe, učenici su istakli i značaj vannastavnih aktivnosti koje bi trebalo realizovati češće. Vannastavne aktivnosti s jedne strane obuhvataju posete muzejima, fakultetima i bioskopima, a s druge strane različite interaktivne radionice o zdravlju, vršnjačkom nasilju  i drugim relevantnim temama.

Dodatno, predložili su bolju opremljenost kabineta za informatiku i pribor za eksperimente iz fizike i hemije.

 

NASTAVNICI NAJVIŠE OCENE DALI ZA KOMUNIKACIJU

Nastavnici su takođe aktivno učestvovali u evaluaciji i ocenili su, ocenama od 1 do 5, nekoliko ključnih aspekata rada škole. Nastavnici su vrednovali – planiranje nastave 4,7; nastavu 4,1; disciplinu u školi 3,9; evaluaciju nastave 4,3.

Nastavnici su vrednovali i komunikaciju s učenicima 4,1; školskim menadžmentom 4,4 i psihologom i pedagogom 4,4.

 

VAŽNO JE UKLJUČIVANJE I NASTAVNIKA I UČENIKA 

Za evaluaciju rada škole, važno je uključivanja svih aktera obrazovnog sistema.

Samo takvim pristupom moguće je stvarati stimulativno obrazovno okruženja, koje rezultira boljim školskim iskustvom za sve.

Mi kao škola, nastavićemo da težimo ka ostvarivanju najviših standarda u obrazovanju, uz pažljivo praćenje povratnih informacija i implementaciju predloženih mera za dalje napredovanje.

 

 

Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja