Nastavni tim

NAŠI LJUDI

Najpredaniji nastavni tim u gradu

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Nikola Tesla

Diplomirao sam i magistrirao na Fakultetu političkih nauka. Trenutno radim na doktorskoj disertaciji ``Reforma obrazovne politike – obrazovanje za tržište``. Verujem da je obrazovanje proces koji treba da traje ceo život.
Formalnim i neformalnim obrazovanjem bavim se 30 godina.
AD Đuro Salaj kao generalni direktor uspešno vodim od 2005. Osnivač sam i direktor Gimnazije Stefan Nemanja, kao i srednje stručne škole Zaharije Orfelin.
Radio sam na brojnim projektima.
Oženjen sam, imam troje dece.

Mr. Ivan Kovačević

Direktor

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Marija Rajic

Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu, na katedri za pedagogiju.
Završila sam edukaciju za porodičnog savetnika, a trenutno sam na edukaciji za Geštalt terapeuta.
Radila sam u Domu učenika ''Karađorđe'' i bila angažovana kao predavač i mentor na projektima u organizaciji Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ).
Inspiriše me rad sa mladima. Sve što radim, usmerno je ka tome da mlade ljude istinski ohrabrim da ostvare svoje snove, otkriju svoje talente i žive smislen život pun mogućnosti.
Beskompromisno podržavam mlade da upoznaju sebe i žive u skladu sa onim što jesu.

Marija Rajić

Konsultant škole

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Aneta Pavlica

Diplomirala sam na Filološkom fakultetu u Beogradu, srpsku književnost sa komparatistikom. Decenija rada u prosveti i brojna stručna usavršavanja naučila su me da obrazovna psihologija mora da ide u korak sa mladima, da ih usmerava i podržava na putu ka njihovim ostvarenjima.
Verujem da školovanje i sazrevanje mogu i treba da budu, ne samo veliko, već i sjajno iskustvo.
Verujem i da mladi ljudi iz škole treba da ponesu ne samo znanje, već i osmeh, prijatelje za ceo život, iskustvo prve velike ljubavi i samopouzdanje da mogu biti sve što žele.
Kao majka dvoje dece, uvek biram stanu na kojoj su mladi.

Aneta Pavlica

Menadžer škole

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Marija Vraneš

Diplomira sam na Univerzitetu Singidunum na smeru menadžment u turizmu.
Imam dve velike ljubavi. Jedna ljubav su mi putovanja i istraživanja novih kultura, a druga obrazovanje i rad sa mladim ljudima.
Uživam da radim u školi i sarađujem kako sa nastavnicima, tako i sa učenicima i njihovim roditeljima. Najveće zadovoljstvo mi je da mogu im pružim kreativna rešenja za izazove sa kojima se svakodnevno sreću.
Verujem u obrazovanje koje se bazira na uvažavanju ličnosti učenika i uzajamnom poštovanju između škole i roditelja.

Marija Vraneš

Saradnik menadžera

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Snežana Lalatović

Diplomirala sam geografiju na Geografskom fakultetu u Beogradu. Radila sam u tri osnovne škole pre nego što sam došla u Gimnaziju Stefan Nemanja. Posedujem državnu licencu za rad u školi.
Najveće zadovoljstvo i najveći izazov za mene je spremanje učenika za takmičenja iz geografije. Ponosna sam na sve njihove uspehe.

Snežana Lalatović

Organizator nastave

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Nenad Nenadović

Osnovne i master akademske studije sam završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za istoriju umetnosti.
U Narodnom muzeju u Beogradu, kao saradnik, volontirao sam dve godine. Trenutno spremam stručni ispit kako bih stekao licencu za kustosa, a planiram i da polažem ispit za dobijanje licence za rad u školi.
Volim rad u školi, jer tako svakog dana imam priliku da zajedno sa učenicima stičem nova i proširujem stara znanja.

Nenad Nenadović

Organizator nastave; nastavnik istorije i likovne kulture

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Slađana Perić

Kreativniji i zanimljiviji načini učenja interesuju me od početka školovanja.
Pohađala sam programe Mape uma i Osnovne i napredne mnemotehnike i od tada pružanje podrške tokom učenja postaje moja glavna misija, a studije pedagogije logični i najbolji izbor.
Diplomirala sam pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Tokom studija volontirala sam kao savetnica na telefonskoj liniji za emotivnu podršku mamama u okviru Centra za mame.
Trenutno se bavim prevencijom antisocijalnog ponašanja učenika.

Slađana Perić

Pedagog

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Dorotea Tomić

Diplomirala sam psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.
Rad sa adolescentima u školi je, za mene, veliki izazov. Svakog dana imam priliku da se upoznajem sa njihovim razmišljanjima, stavovima, nadama i očekivanjima. Najveće zadovoljstvo mi je da im pomognem da nađu najbolji put i postanu što bolja i otvorenija verzija sebe.
Trenutno sam na edukaciji iz sistemske porodične psihoterapije.
Organizujem radionice za mlade koji imaju dijabetes, a od nedavno sam član dijabetološkog saveza Srbije.
Bavim se i savetovanjem i psihoterapijom.

Dorotea Tomić

Psiholog

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Jelena Daskaloski Stanojević

Diplomirala sam na Filološkom fakultetu u Beogradu, na smeru srpski jezik i književnost.
Rad u školi me ispunjava. Trudim se da časovi maternjeg jezika budu kreativni, inovativni, prilagođeni učenicima i savremenom životu.
Važno mi je da učenici razumeju širu sliku književnog dela i da ih na časovima naučim kako da kritički pristupe tekstu.
Savremeno doba traži nastavnika koji ne prestaje da uči, jer je na putu do pravog znanja đaku potreban iskusan vodič.
Držim časove pilatesa i aerobika. Fitnes je moja druga ljubav.

Jelena Daskaloski Stanojević

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Tijana Stanojević

Osnovne i master studije završila sam na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima.
Učestvujem u različitim programima srpski kao strani jezik.
Volim da pričam o našoj kulturi, jeziku, zemlji. Takođe, volim i da učim o istoriji, običajima i kulturi drugih naroda.
Volim decu i rad sa mladima. Mnogo toga možemo da naučimo od njih.
Za mene su mladi i inspiracija i motivacija.

Tijana Stanojević

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Marina Miletić

Diplomirala sam matematiku na Matematičkom fakultetu. Mislim da je matematika veoma važna za obrazovanje, pre svega jer nas uči kako brzo i logički da razmišljamo i trudim se da učenike naučim tome.

Marina Miletić

Nastavnik matematike

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Ana Marković

Diplomirala sam na Matematičkom fakultetu u Beogradu i položila ispit za licencu 2010. godine.
Trudim se da moji učenici shvate da je lakše naučiti matematiku, nego živeti bez nje.
Član sam Mense. Volim putovanja.

Ana Marković

Nastavnik matematike

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Tijana Likaroski

Diplomirala sam engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu završila sam i master studije. U prosveti radim duže od jedne decenije. Učila sam engleski jezik đake kako u osnovnim, tako i u srednjim školama.
Posedujem državnu licencu za rad u školi.
Uspešno sam završila i jednogodišnji seminar za prevodioce u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije. Dve godine radila sam kao prevodilac.

Tijana Likaroski

Nastavnik engleskog jezika

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Tanja Tomić

Diplomirala sam na Filološkom fakultetu u Beogradu, na smeru engleski jezik i književnost, gde trenutno završavam i master studije.
Godinama predajem i radim kao prevodilac za engleski i francuski jezik, a služim se i španskim, italijanskim i trenutno učim i grčki jezik. Verujem da je važno da svaki čovek uči dok je živ.
Kao nastavnik, trudim se, ne samo da prenesem znanje, već i da pomognem mladim ljudima da spoznaju sebe i budi svesni da svakim svojim izborom kroje kako svoj profesionalni put, tako i sreću u životu.

Tanja Tomić

Nastavnik engleskog jezika

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Aleksandra Popac

Diplomirala sam klasičnu filologiju.
Imam preko 20 godina iskustva u obrazovno vaspitnom radu. Predavala sam u Gimnaziji u Obrenovcu, IX gimnaziji u Beogradu i Zemunskoj gimnaziji.
Položila sam ispit za licencu nastavnika.
Ispunjava me rad sa mladima, zbog njih sam i toliko dugo u ovom poslu.
Pored latinskog jezika, predajem i izborni predmet Jezik, mediji i kultura.

Aleksandra Popac

Nastavnik latinskog jezika

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Katarina Kosović

Osnovne i master studije španskog jezika završila sam na Filološkom fakultetu u Beogradu, a doktorske studije na Univerzitetu Komplutense u Madridu.
Tokom doktorskih studija, volontirala sam u centru ''Pueblos Unidos'', gde sam predavala španski i engleski jezik.
Prevela sam sa španskog na srpski jezik roman ''Bez identiteta'' španskog pisca Ramona Taresa. Autor sam nekoliko naučnih radova na španskom jeziku.
Posedujem i sertifikat CAE (Certificate in Advanced English) za engleski jezik, koji predajem u AD Đuro Salaj.

Katarina Kosović

Nastavnik španskog

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Valentina Đoković

Diplomirala sam na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - francuski jezik, književnost i kulturu.
Predavala sam francuski jezik u školi stranih jezika i Boravku za školarce, a Francuze sam na privatnim časovima, sa velikim zadovoljstvom učila srpski jezik i gramatiku.
Rado odlazim na seminare stručnog usavršavanja, jer škola treba da bude prilagođena četvrtoj industrijskoj revoluciji, a nastavnik da poseduje kompetencije za 21 vek.

Valentina Đoković

Nastavnik francuskog jezika

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Isidora Braljinac

Diplomirala sam na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za germanistiku.

Isidora Braljinac

Nastavnik nemačkog jezika

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Ekaterina Anđelković

Osnovne studije ruskog jezika, književnosti i kulture završila sam na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Ruski jezik sam predavala u osnovnoj školi i u nekoliko škola stranih jezika, a radila sam i kao prevodilac ruskih filmova i serijala.
Ja sam rođena Ruskinja, koja živi u Srbiji već 10 godina. Na časovima ne učim učenike samo da čitaju, pišu i govore, već ih upoznajem i sa ruskom kulturom, istorijom i načinom života u Rusiji.
Učestvovala sam na brojnim konferencijama, letnjim školama i seminarima. Posedujem sertifikat Moderno obrazovanje Pedagoškog fakulteta u Rusiji

Ekaterina Anđelković

Nastavnik ruskog

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Stefana Trišović

Diplomirala sam na Fizičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Tradicionalan način predavanja fizike današnjim učenicima prilično je neinspirativan.
Fizika, ako želimo da je predstavimo u pravom svetlu, zahteva očiglednost u nastavi, aktivno učenje i primenu digitalnih medija. Zato ono na čemu najviše težim u radu s učenicima jeste neprestani razvoj njihove svesti o naučnom pogledu na svet, razvoj kritičkog mišljenja kroz prikaz znanja koja, kad se usvoje, moraju biti funkcionalna.
Inače čemu gomila podataka koja će brzo biti zaboravljena?

Stefana Trišović

Nastavnik fizike

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Ilija Lazić

Diplomske i master studije završio sam na Univerzitetu u Beogradu, na Geografskom fakultetu.
Tokom studija boravio sam na nekoliko evropskih Univerziteta i bio učesnik velikog broja međunarodnih naučnih konferencija i skupova u zemlji i inostranstvu.
Nastavom se bavim kako praktično, tako i naučno-istraživački. Autor sam nekoliko istraživačkih radova iz oblasti obrazovno-vaspitnog rada.

Ilija Lazić

Nastavnik geografije

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Ivana Reko

Diplomirala sam na fakultetu za Fizičko vaspitanje i sport. Iste godine, 2008. dobila sam licencu za teniskog trenera. Radila sam kao nastavnik u Muzičkoj školi Josip Slavenski i u školi Vladislav Petković Dis, a kao tenski trener u dve škole tenisa, posle čega sam osnovala svoju školu.
Posedujem licencu za instruktora u streljani.
Nastavničkom timu Gimanzije Stefan Nemanja priključila sam se 2019.

Ivana Reko

Nastavnik fizičkog vaspitanja

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Bojan Davidović

Diplomirao sam na odseku za etno-muzikologiju, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Mislim da je zadatak nastavnika muzičke kulture da kroz izvođačko i slušno iskustvo stvori jedan vrednosni sistem kroz koji učenik treba da posmatra muziku, ne ograničavajući ga na poseban žanr.
U muzici nema konačnih istina, pa su i časovi koje držim oaza otvorene komunikacije, kritičkog mišljenja i nesputanog muziciranja.
I sam volim da sviram. Ostvario sam zapažene rezultate na republičkim i regionalnim takmičenjima kao instrumentalni solista harmonike.

Bojan Davidović

Nastavnik muzičke kulture

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Vesna Milošević

Diplomirala na biološkom fakultetu 2007.
Predavala u više osnovnih i srednjih škola.
Nekoliko godina sam bila aktivni član udruženju ''Škola za opstanak'', gde sam radila na projektima zaštite životne sredine i edukaciji zaposlenih u obrazovnim ustanovama.
Volontirala sam u Centru za integraciju mladih, pri Svratištu, gde sam se bavila podrškom deci romske populacije pri polasku u školu i predškolsko.

Vesna Milošević

Nastavnik biologije

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Milosava Dević

Diplomirala sam na odseku za istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i posedujem licencu za rad u školi. Predavala sam istoriju u osnovnoj školi i u IX i X Gimnaziji.
Rado odlazim na seminare stručnog usavršavanja, što kao polaznik, što kao edukator.
U Centru za talente angažovana sam dugi niz godina kao predavač i mentor. Dugogodišnji sam član Predsedništva društva istoričara Srbije ''Stojan Novaković'' i jedan od autora Zbirke testova iz istorije za osnovnu školu.

Milosava Dević

Nastavnik istorije

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Marija Aranđelović

Diplomirala sam filozofiju na Filozofskom fakultetu u Nišu. Svoja znanja iz filozofije rado sam prenosila prethodnih godina učenicima gimanzija i srednjih stručnih škola.
Za sebe kažem da sam večiti učitelj i učenik – tokom prethodnih 10 godina rado sam proširivala svoja znanja na brojnim edukacijama i stručnim usavršavanjima.

Marija Aranđelović

Nastavnik filozofije i logike

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Novica Milovanović

Diplomirao sam na Hemijskom fakultetu, na smeru diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj.
Radio sam u kontroli kvaliteta hrane, a poslednjih 20 godina radim u prosveti. Posedujem državnu licencu za rad. Radim i u Sedmoj beogradskoj gimnaziji.
Hemiju, neopravdano, prati glas da je komplikovana. Trudim se da na časovima kod učenika razbijem predrasude s kojima ponekad dođu.
Podstičem ih da lekcije i znanje povezuju sa svakodnevnim životom.
Jer hemija je svuda oko nas.

Novica Milovanović

Nastavnik hemije

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Jelena Bošković

Diplomirala sam na Fakultetu organizacionih nauka, smer za informacione sisteme. Svoju poslovnu karijeru počela sam u IT industriji, nakon čega sam odlučila da profesionalni put nastavim u obrazovanju.
Od 2011. godine predajem informatiku i računarstvo u Zemunskoj gimnaziji. Autor sam programa za Informatiku i računarstvo za smer učenika talentovanih za fiziku.
Realizovala sam obuku nastavnika osnovnih škola za rad sa decom u oblasti programiranja i obuku profesora gimnazije za upotrebu pametne table.
Ponosna sam na nadimak koji sam dobila od svojih učenika -'školska mama'.

Jelena Bošković

Nastavnik informatike i računarstva, programiranja, primene računara

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Bojan Stanisavljević

Diplomirao sa na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon godinu dana rada u Ministarstvu životne sredine, počeo sam da predajem biologiju u školi i od tada, pa sve do sada posvećeno učim đake.
Posedujem državnu licencu za radu školi.
Autor sam u nekoliko publikacija, i polaznik seminara za stručno usavršavanje akreditovanih od Ministarstva prosvete.

Bojan Stanisavljević

Nastavnik biologije

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Jelena Grujičić

Diplomirani sam inženjer informacionih sistema. Završila sam Fakultet organizacionih nauka i radila skoro 10 godina kao programer. Isto toliko imam iskustva i u nastavi.
Isotvremeno sa radom u Gimnaziji Stefan Nemanja radim u Zemunskoj gimnaziji profesor Računarstva i informatike, a u odeljenju sa učenicima nadarenim za programiranje predajem Računarske sisteme.
Mišljenja sam da je su stručna usavršavanja neophodan deo rada svakog nastavnika.

Jelena Grujičić

Nastavnik programiranja, operativnih sistema, objektno-orijentisanog programiranja

Title

Awesome way to show your features inside wpbakery page builder.

Biljana Nektarijević

Završila sam Filozofski fakultet u Beogradu. Posedujem državnu licencu za rad u školi.

Biljana Nektarijević

Nastavnik sociologije, ustava i prava građana, građanskog vaspitanja; i izbornih predmeta: jezik, mediji i kultura, religije i civilizacije

Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja