UPOZNAJ SEBE! KOJI STIL UČENJA TI NAJVIŠE ODGOVARA?

UPOZNAJ SEBE! KOJI STIL UČENJA TI NAJVIŠE ODGOVARA?

Ne učimo svi na isti način. Pod ovim ne mislimo na različite navike u učenju, kao što su vreme provedeno “nad knjigom”, položaj sedenja (ili ležanja), odabir prostorije i slično, već na način/stil usvajanja novog znanja. 

Kao što se razlikujemo kada je reč o ukusima, talentima ili interesovanju za nešto, razlikujemo se i po optimalnim stilovima učenja.

Stilovi učenja predstavljaju različite pristupe onome što je ispred nas i načine upijanja tih novih znanja. Svaka osoba ima svoj dominantan stil učenja i svaki je dobar na svoj način, nijedan nije bolji od drugih.

Sigurno si se do sada 1.000 pitao/la kako to da neki tvoj drug ili drugarica mogu da savladaju gradivo na veoma brz način i postignu sjajne rezultate,  dok ti, koristeći isti taj način, ne ostvaruješ takve rezultate.

Tajna je u stilovima učenja.

Razumevanje sopstvenog stila učenja pomoći će ti da tvoj proces učenja bude efikasniji i da ostvariš bolje rezultate.

Najkraće, stilovi učenja mogu se podeliti na: vizuelni, auditivni, taktilni.

Sigurno već razmišljaš i možeš da pretpostaviš kojem tipu pripadaš. Ali, niko od nas ne pripada u potpunosti jednom – to je mit.

Više “naginjemo” ka određenom tipu, koji za nas predstavlja dominantan stil učenja.

 

VIZUELNI STIL UČENJA

 

vizuelni stil učenja
Vizuelni stil učenja ili pamtiš očima

 

Ukoliko najbolje usvajaš gradivo kada su informacije prikazane vizuelno, bilo da su u pitanju napisane reči, slike, grafikoni ili video, kod tebe je verovatno dominantan vizuelni tip učenja.

Kada razmišljaš, verovatno razmišljaš u slikama, a bolje pamtiš one lekcije koje su imale više vizuelnog sadržaja na stranicama knjige.

Tehnike i saveti:

 • Koristi fotografije, ilustracije, mape, dijagrame – Ukoliko ih nemaš u knjigama, pronađi na internetu ili napravi sam/a svoje, ako gradivo to dopušta.
 • Koristi različite boje da označiš različite delove teksta – Najbolje bi bilo da napraviš svoju kategorizaciju, kako bi mozak povezao određenu boju sa konkretnim tipom sadržaja.
 • Potraži na internetu videe ili dokumentarce koji imaju veze sa temom o kojoj učiš.
 • Dok čitaš lekciju, trudi se da zamišljaš gradivo slikovito u glavi.
 • Sedi u prvi red u učionici – Ovo će ti pomoći da tvoj pogled i fokus budu na profesoru i tabli.

 

AUDITIVNI STIL UČENJA

 

Auditivni stil učenja
Auditivni stil učenja ili pamtiš ušima

 

Da li lakše zapamtiš priču kad ti je neko ispriča, umesto kad je sam/a pročitaš? Za vreme časa radije slušaš profesora nego što hvataš beleške? Voliš grupne diskusije?

Ukoliko su odgovori na ova pitanja “da”, kod tebe je verovatno dominantan auditivni stil učenja.

Osobe koje imaju dominantan ovaj stil najbolje uče slušanjem, odnosno povezivanjem zvuka sa određenom temom.  Često imaju dobar sluh i interesovanje za muziku.

Tehnike i saveti:

 • Slušaj (stvarno slušaj) tokom časa – Velika je verovatnoća da ćeš zapamtiti veliki deo gradiva ako budeš pažljivo slušao/la, pa će ti kasnije biti samo potrebno da osvežiš ili dopuniš znanje.
 • Čitaj i preslišavaj se naglas.
 • Snimaj sebe kako čitaš lekciju, pa se zatim preslušavaj – Na ovaj način možeš da učiš dok šetaš psa, trčiš ili ideš ka školi.
 • Učestvuj u diskusijama na času.
 • Preslišavaj se sa prijateljima – Prepričavajte lekcije jedni drugima.

 

TAKTILNI STIL UČENJA

Taktilni Stil Učenja
Takttilni stil učenja ili pamtiš dodirom

Ukoliko najbolje učiš dok si uključen/a u neku aktivnost ili zadatak, praktičnom vežbom, a dobro pamtiš pokrete i radnje, moguće je da je tvoj stil učenja taktilni. 

Procenjuje se da najmanji broj osoba pripada pretežno ovom tipu.  Neki teoretičari smatraju da je to tako, jer aktuelni sistemi obrazovanja ne ohrabruje ovakav način podučavanja i učenja.

U svakom slučaju, ako smatraš da pripadaš ovom tipu, za tebe je najbolje da ono što pokušavaš da naučiš prebaciš iz “unutrašnjeg” prostora u “spoljašnji”.

Tehnike i saveti:

 • Kada god ti gradivo dopušta, pretvori sadržaj u projekat, instalaciju, predmet – bilo šta na čemu ćeš raditi rukama i što će biti opipljivo.
 • Pokreći se – Neke lekcije uči sedeći za stolom, neke stojeći; menjaj prostorije u kojima učiš.
 • Pravi redovne kratke pauze tokom učenja.
 • Kreiraj male kvizove, slagalice ili igre od lekcija koje učiš.
 • Osmisli i odigraj “predstave” određenog gradiva kada god možeš (nije ti nužna publika, dovoljno je to što će tvoj mozak kroz pokrete pamtiti delove lekcija).

 

Trebalo bi da ti je nakon čitanja ovog teksta jasnije koji je stil učenja dominantan kod tebe. Zapamti, ne pripadamo isključivo jednom stilu.

Uvek je najbolje kombinovati! Ako uspeš da na istom gradivu primeniš tehnike iz sva tri tipa učenja, velika je šansa da ćeš tu lekciju i sam/a moći da predaješ uskoro 🙂

Srećno!

 

Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja