UČENIČKI PARLAMENT

UČENIČKI PARLAMENT

Svakog septembra u našoj Gimnaziji biraju se predstavnici za Učenički parlament za tekuću školsku godinu.

Ove godine prvi sastanak je održan 6. septembra. Na sastanku, kojem je prisustvovala i školska psihološkinja Dorotea Tomić, bilo je 22 učenika. 

Za predsednicu parlamenta izabrana je Sara Belčević, učenica 4. razreda, a za zamenika predsednika Filip Pavićević, takođe učenik 4. razreda.

Blagajnik je ove školske godine Danilo Kontić, učenik 4.razreda.

 

ZAŠTO JE ZNAČAJAN UČENIČKI PARLAMENT?

Na ovaj način omogućili smo učenicima da zastupaju interese svih đaka u školi, da učestvuju u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču i da doprinesu poboljšanju atmosfere i života u školi.

I ne samo to…

Kao škola, ovako i osnažujemo sve naše đake da slobodno misle i slobodno se izražavaju, kroz prihvatanje različitosti.

 

Dorotea Učenicki Parlament (medium) 20220922134741
Dorotea Tomić, školska psihološkinja

 

ZAŠTO NAM JE GLAS UČENIKA VAŽAN?

– Zato što učenici najbolje razumeju svoje potrebe.

– Zato što učenici najbolje prepoznaju svoje probleme i probleme svojih vršnjaka. Na taj način oni mogu da omoguće školi da im što bolje izađe u susret.

– Zato što verujemo da mladi treba da učestvuju u procesu odlučivanja, jer na taj način jačaju svoje samopouzdanje i postaju odgovorne ličnosti.

– Zato što će se školske odluke, uz njihov glas, bolje i spremnije realizovati.

– Zato što se ravnopravnim učešćem učenika u radu pravednije uređuje školski život.

– Zato što na taj način poboljšavamo odnos i saradnju između učenika i nastavnika.

– Zato što to utiče na njihovu bolju informisanost.

– Zato što sa svojim idejama mogu da pokrenu i realizuju projekte u saradnji sa školom.

 

 

Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja