SPORAZUM O SARADNJI S GEOGRAFSKIM FAKULTETOM

SPORAZUM O SARADNJI S GEOGRAFSKIM FAKULTETOM

Gimnazija „Stefan Nemanja“ sklopila je sa Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu sporazum o saradnji. Ovim sporazumom naša škola otvorila je vrata studentima geografije da obave pedagošku i školsku praksu u gimnaziji i tako steknu neophodne nastavničke veštine.

Naime, studenti druge godine osnovnih studija smera Geografija i studenti master studija smera Geografija sa Geografskog fakulteta tokom narednih šest meseci sticaće pedagoško i metodičko iskustvo, i to direktno u učionici naše škole. 

Studenti će obavljati praksu pod mentorstvom nastavnika geografije i saradnika-doktoranda na Geografskom fakultetu Ilije Lazića.

Metodikom i didaktikom nastave geografije Lazić se bavi kako praktično, tako i naučno-istraživački. Tokom svog obrazovanja, boravio je na nekoliko evropskih univerziteta. Bio je učesnik velikog broja međunarodnih naučnih konferencija i skupova, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Pored toga Lazić je autor nekoliko istraživačkih radova iz oblasti obrazovno-vaspitnog rada.

Na svim nivoima našeg školskog sistema nalazi se značajan broj nastavnika koji u toku osnovnih studija nisu stekli osnovne psihološke, pedagoško-didaktičke i metodičke kompetencije. Smatram da razvoj našeg školskog, posebno nastavnog sistema treba da se odnosi ne samo na predmetne sadržaje obrazovanja već i na metode poučavanja i učenja. To je odavno uočio reformator našeg jezika Vuk Karadžić ukazujući da „nije znanje samo znanje znati, već je i znanje – znanje dati“ . Takođe, želim da istaknem da od školskog pedagog Slađane Perić imam veliku podršku i pomoć pri realizaciji prakse. Ona svojim stručnim teorijskim i praktičnim znanjima iz svakodnevne vaspitne prakse doprinosi kvalitetu pedagoške prakse studenata – objašnjava Lazić.

Sporazum o saradnji između Gimnazije „Stefan Nemanja“ i Geografskog fakulteta dragocena je priliku za razmenu znanja i iskustava između dve obrazovne institucije.

Studentima omogućava da primene teorijska znanja u realnom školskom kontekstu.  Učenicima daje priliku da imaju savremeniju nastavu koja donosi i inovativnije nastavne metode. 

Radujemo se  što ćemo doprineti akademskom razvoju više od 40 mladih geografa.

Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja