MUZEJ KAO MESTO NASTAVE U GIMNAZIJI STEFAN NEMANJA

MUZEJ KAO MESTO NASTAVE U GIMNAZIJI STEFAN NEMANJA

Učiti sa zadovoljstvom i bez opterećenja nepisano je pravilo u Gimnaziji „Stefan Nemanja“. Trud, angažovanje, posvećenost učenicima i samom procesu učenja malo su drugačiji u našoj školi, nego u ostalim obrazovnim institucijama. Mi osim klasične nastave, rado godinama organizujemo i nastavu van učionice.

Tokom marta učenici naše škole posetili su Vukov i Dositejev muzeji Istorijski muzej Srbije.

Muzeji imaju značajnu ulogu na polju obrazovanja i odlična su dopuna školskom učenju. Ne samo da imaju velike edukativne potencijale, već i nude mogućnost učenicima da na neformalan način prošire postojeća znanja i steknu nova. To su mesta na kojima učenici mogu da uče vlastitim tempom i zadovolje svoju radoznalost. Ali i usavršavaju svoje sposobnosti da postavljaju pitanja, daju odgovore i objasne drugima šta su naučili. Ukratko, muzeji pružaju đacima priliku da osete uživo vrednosti starine i važnosti istorije. Verujemo da se na takav način osavremenjuje nastava, a učenici postaju aktivni učesnici društva – objašnjava Aneta Pavlica, menadžerka škole.

 

VUKOV I DOSITEJEV MUZEJ

Učenici I i II godine u Vukovom i Dositejevom muzeju
Učenici I i II godine u Vukovom i Dositejevom muzeju

 

Učenici II godine, nakon što su na časovima srpskog jezika obradili Dositejevo „Pismo Haralampiju“ i  „Život i priključenija“ i učenici I godine koje su na časovima dopunjavali svoja znanja o tvorcu i reformatoru srpskog jezika, posetili su memorijalni muzej, posvećen dvojici velikana srpske kulture.

U muzeju su imali priliku da vide raznovrsnu Vukovu zaostavštinu – lične predmete, diplome, knjige, kao i posebnu prostoriju posvećenu Vukovoj porodici.

Za razliku od Vukove zaostavštine, ličnih predmeta prvog srpskog ministra prosvete Dositeja Obradovića nema, jer su uništeni u požaru. Ipak, učenici su imali priliku da vide Dositejevu prepisku i knjige, među kojima su prva izdanja njegovih dela. 

Kao najzanimljivije eksponate u Vukovom i Dositejevom muzeju učenici su izdvojili maketu kuće u kojoj je živeo Vuk Karadžić u Tršiću, kao i portret Vuka sa fresom i portrete Vukove ćerke Mine i sina Dimitrija.

 

IT SMER U ISTORIJSKOM MUZEJU

 

Menadžerka škole, nastavnik istorije i učenici ispred Istorijskog muzeja
Menadžerka škole, nastavnik istorije i učenici ispred Istorijskog muzeja

 

Učenici druge godine, IT smera, posetili su  Istorijski muzej Srbije. U pratnji nastavnika istorije i uz stručno vođenje kustosa, učenici su imali priliku da dopune svoje znanje iz istorije dve najznačajnije kraljevske dinastije Srbije XIX i XX veka – Obrenovića i Karađorđevića.

Tokom posete muzeju, učenici su videli i lične predmete monarha i njihovih žena, kao i krunu kralja Petra I koja je izlivena od jedne ručke Karađorđevog topa.

Poseta Istorijskom muzeju Srbije organizovana je u okviru časova istorije.

 

 

Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja