MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA – PREDAVANJE INSPEKTORKE MUP-A

MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA – PREDAVANJE INSPEKTORKE MUP-A

U Gimnaziji „Stefan Nemanja“ bezbednost učenika je na prvom mestu i baš zbog toga smo u goste pozvali Snežanu Sandić, inspektorku VI odeljenja MUP-a Srbije. Ona je našim učenicima prve godine održala preventivno predavanje o maloletničkoj delinkvenciji.

Inspektorka je objasnila učenicima šta je maloletnička delinkvencija, šta se sve smatra krivičnim delima i koje su sve posledice i kazne za kriminalno ponašanje.

Poseban naglasak tokom predavanja stavljen je na zloupotrebu psihoaktivnih supstanci i alkohola i njihovu povezanost sa maloletničkom delinkvencijom.

Inspektorka je istakla važnu ulogu roditelja, nastavnika i policije kao ključnih faktora u prevenciji maloletničke delinkvencije.

 

Delinkvencija Druga (medium) (small) 20221222114101
Inspektorka MUP-a u razgovoru s učenicima naše škole o maloletničkoj delinkvenciji

 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnicima koji su počinili neko krivično delo u 2021. godini je 2. 513, što je čak za 12% više u odnosu na 2020. godinu.

Najčešća krivična dela koja čine maloletnici su sitne krađe, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, pretnje, nasilno ponašanje, lake telesne povrede i neovlašćeno držanje malih količina opojnih droga za sopstvenu upotebu. Maloletnici retko vrše najteža krivična dela poput ubistava, silovanja, razbojništava, iznuda, otmica i ucena.

Prema statistici, krivična dela češće vrše dečaci, nego devojčice.

 

DECI NEDOSTAJU PAŽNJA I SIGURNOST

Psihološkinja škole Dorotea Tomić kaže da organizovanjem ovakvih predavanja škola želi da pokaže učenicima da je maloletnička delinkvencija prisutna, ali i da ih nauči kako da se zaštite od delinkventnog ponašanja.

Po mom mišljenju, preduslov svega su prevencija, edukacija i promocija vrednosnog sistema koji je normalan u 21. veku. Da bismo nešto sprečili moramo da znamo puno o tome. Zato za učenike često organizujemo ovakva i slična predavanja i radionice. Mi kao škola činimo sve da naši učenici nauče da detektuju prestupničko ponašnje. Pored toga, i da budu senzitivni na negativne sadržaje. Jer, svi smo mi ponekad skloni da prećutimo kada saznamo za nasilje ili da ne reagujemo, jer je tako lakše ili ne znamo kako to da učinimo. Generalno, deci nedostaju pažnja i sigurnost. Posebno nedostaju deci koja su sklona nekoj vrsti prestupničkog ponašanja. Mnogo je važno da ih neko shvati ozbiljno, čuje njihove želje i potrebe i ne odbacuje ih zbog najmanje greške. Tako emotivna bezbednost često postaje važnija i od one da imamo šta da jedemo i gde da spavamo – objasnila je ona.

Učenici su nakon predavanja učestvovali u diskusiji i postavljali pitanja, na koje im je odgovarala predstavnica MUP-a.

 

Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja