GIMNAZIJALCI POSETILI MANIFESTACIJU MAJ MESEC MATEMATIKE

GIMNAZIJALCI POSETILI MANIFESTACIJU MAJ MESEC MATEMATIKE

Učenici Gimnazije Stefan Nemanja i ove godine posetili su manifestaciju Maj mesec matematike. Ovaj događaj, koji organizuje Centar za promociju nauke i Matematički institut SANU, jedan je od najvećih naučnih događaja u Srbiji.

Ove godine, tema manifestacije bila je upotreba ogromne količine digitalnih podataka u svakodnevnom životu i u najrazličitijim oblastima nauke.

Nastavnica matematike Marina Miletić, koja je vodila učenike, kaže da je, između ostalog, cilj posete bio i da se učenici bolje upoznaju sa naprednim korišćenjem ogromne količine podataka.  

Učenici su se na izložbi upoznali sa istorijom, prirodom i širinom primene velikih podataka i saznali kako su veliki podaci transformisali i unapredili nauku, zdravstvo, sport, finansije. Takođe saznali su dosta i o dostupnosti podataka i etici njihovog korišćenja. Jedan od ciljeva posete manifestaciji Maj mesec matematike bio je i da učenike usmerimo ka „zdravom“ korišćenju mobilnih telefona, društvenih mreža i alata za veštačku inteligenciju – kaže nastavnica matematike.

Odlazak na manifestaciju Maj mesec bila je dobra prilika da na jednostavan i razumljiv način naši učenici vide kako naučna istraživanja doprinose da njihovi životi budu bolji. 

A ŠTA KAŽU UČENICI ZA MANIFESTACIJU MAJ MESEC MATEMATIKE…

Dolazak na ovakvu manifestaciju za nas je bio inspirativan, zabavan i koristan. Meni je bila najzanimljivija prostorija u kojoj su smeštene zanimljive činjenice o upotrebi velikih podataka u svakodnevnom životu i Trešbot. Trešbot je programiranim tako da na svako pitanje odgovori netačno, a samouvereno kao da govori tačne informacije. Jedna od ovogodišnjih tema manifestacije Maj mesec matematike bila je i bioinformatika. Na samom početku, mogli smo da čujemo kompjuterski generisanu muzičku numeru u kojoj se spominju značajne godine i događaji upravo za ovu granu nauke. A na kraju izložbe bila je postavljena anketa za posetioce. Bilo je potrebno da se odgovori na pitanje u kojoj meri i na koji način upotreba velikih podataka utiče na transformaciju različitih oblasti – kaže naš učenik.

 

Detalj sa izložbe Maj mesec matematike
Detalj sa izložbe Maj mesec matematike

Naša škola nastaviće da organizuje posete ovakvim događajima. Na ovakav način, a ne samo formalnim obrazovanjem, pomažemo našim učenicima da razvijaju veštine neophodne za uspeh u digitalnom dobu.

 

 

Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja