Gavrilo Vučetić

Gavrilo Vucetic 20220618 202408

Gavrilo Vučetić

Producent

U Gimnaziji Stefan Nemanja završio sam opšti smer, a zatim sam upisao Fakultet dramskih umetnosti, gde sam i diplomirao na smeru filmska i TV produkcija.

Bavim se produkcijom. Radim kao vođa snimanja kako na domaćim, tako i na stranim projektima.

Za gimnaziju me vezuju isključivo lepe uspomene. Tu ne samo da sam proširio vidike i spremio se da upišem željeni fakultet, već sam i zahvaljujući stečenom znanju i radnim navikama nastavio da budem uspešan u daljem školovanju i na poslu.

Veoma sam zahvalan svim profesorima, koji su uvek bili spremni da nam izađu u susret i pomognu nam ne samo u savladavanju gradiva, već i u proširivanju znanja van plana i programa.

Tokom te četiri godine stekao sam mnogo prijatelja, sa kojima se danas vrlo rado prisećam doživljaja iz gimnazijskih dana.

Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja