SPECIJALNI POPUSTI ZA SVE VUKOVCE I TALENTOVANE ĐAKE ZA UPIS NA NAJTRAŽENIJE SMEROVE U NAŠOJ GIMNAZIJI!!
POZOVITE NAS I REZERVIŠITE VAŠE MESTO ŠTO PRE!

Kako roditelji mogu da prate napredovanje dece u procesu učenja

Saradnja porodice i škole, kao dva najznačajnija činioca razvoja dece, neizostavni je preduslov uspešnog vaspitno-obrazovnog procesa i dobrobiti deteta. Porodica i škola dele brigu i odgovornost u vaspitanju i obrazovanju dece, te je neophodno njihovo zajedničko delovanje, udruživanje snaga i resursa kako bi bio ostvaren zajednički cilj, a to je razvoj, učenje i napredovanje deteta.

Imajući u vidu da je celokupni nastavni proces preseljen i da se nastava u potpunosti odvija kod kuće, postavljeni su novi zadaci i izazovi pred sve zaposlene u obrazovanju, kao i pred učenike i roditelje. U novonastaloj situaciji naročito je došla do izražaja potreba za udruženim i usklađenim delanjem porodice i škole, kao i za intenzivnijim uključivanjem roditelja u proces učenja i praćenja napretka svog deteta u učenju. Shodno tome, važno je da roditelji obrate pažnju na faktore koji utiču na školsko postignuće dece, kao što su: načini na koje dete uči, količina vremena koju posvećuje školskim obavezama, motivacija i istrajnost, zalaganje i drugi, jer su sve ovo faktori na čije unapređenje roditelji, nastavnici i stručni saradnici zajedničkim snagama mogu delovati.

U cilju pružanja podrške roditeljima u savladavanju navedenih izazova, odeljenske starešine na nedeljnom nivou dostavljaju roditeljima povratne informacije o radu, angažovanju i postignućima njihove dece. Pored uvida u nedeljne izveštaje, značajno je da roditelji i na druge načine prate učenje i napredovanje dece, a neki od mogućih načina su: direktno posmatranje rada deteta, pregled rezultata učenja i urađenih zadataka, uvid u povratne informacije koje učenicima dostavljaju nastavnici… Korisno je da roditelji zajedno sa decom čitaju i komentarišu pisane povratne informacije nastavnika, analiziraju dobijene ocene, probaju da unaprede učenje i buduća postignuća svog deteta oslanjajući se na preporuke nastavnika, zatraže pomoć nastavnika/odeljenskog starešine/stručnog saradnika ukoliko nailaze na poteškoće u radu i prepoznaju da je detetu potrebna dodatna podrška. Kako bi roditelji jednostavnije i organizovanije pratili i podržali napredovanje dece, priložena je ček-lista koju roditelji mogu da primenjuju na nedeljnom ili dnevnom nivou.

Tanja Topalović, diplomirani pedagog

Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja