SPECIJALNI NOVOGODIŠNJI POPUSTI ZA RANE PRIJAVE ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU!

DRŽAVNA MATURA UMESTO PRIJEMNOG ZA FAKULTETE

Prijemni ispiti za fakultete uskoro će u istoriju. Svi srednjoškolci, bez obzira na to da li žele da nastave školovanje ili ne, polagaće državnu maturu, koja će ujedno biti i prijemni ispit.

Šta je to državna ili velika matura?

Položena državna ili velika matura, odnosno završni ispit predstavlja uslov za završetak srednje škole. Matura podrazumeva da je svi srednjoškolci polažu istovremeno u svojim školama (baš kao što to rade učenici osmog razreda) i da je fakulteti priznaju za upis umesto prijemnog ispita.

Državnu maturu činiće:

1. OPŠTA, UMETNIČKA I STRUČNA MATURA (posle završenog srednjeg 4-godišnjeg obrazovanja) za učenike gimnazija, umetničkih škola i srednjih stručnih škola. Matura ima dva dela, obavezni i izborni deo.

OPŠTU MATURU polažu gimnazijalci, a obavezni deo mature čine ispiti iz tri predmeta. Prvi deo je ispit iz srpskog jezika koji je obavezan za sve učenike, a drugi deo uključuje ispit iz matematike za učenike koji su je slušali duže od dve godine (ukoliko su slušali kraće, umesto nje biraju neki drugi predmet sa Liste opšteobrazovnih predmeta). Treći deo obuhvata predmete po izboru sa Liste: strani jezici (engleski, italijanski, nemački, ruski, francuski, španski), fizika, hemija, biologija, geografija, istorija i srpski kao nematernji jezik.

Ispite iz izbornog dela mature učenici mogu, ali ne moraju da polažu. Broj ispita (sa Liste opšteobrazovnih predmeta) nije ograničen i svaki učenik bira koliko želi predmeta da polaže. Učenici završavaju srednju školu kad uspešno završe obavezni deo mature, a ovaj ovaj dodatni deo upisuju oni učenici koji žele da školovanje nastave na nekom od fakulteta za koje će se tražiti dodatna provera znanja.

Kada i kako će se polagati državna matura?

Generacija koja je 2017. upisala srednju školu, planirano je da bude prva generacija maturanata koja će polagati državnu maturu. Matura se uvodi u školskoj 2020/21. godini i njome bi prijemni ispiti na najvećem broju visokoškolskih ustanova bili ukinuti. Sem uvođenja istog kriterijuma ocenjivanja za sve učenike, dodatna prednost je mogućnost apliciranja na više fakulteta. Međutim, ukoliko budu smatrali da je neophodno, fakulteti će zadržati pravo organizovanja dodatnih ispita za proveru znanja budućih brucoša (poput umetničkih ili fakulteta za koji vlada veliko interesovanje).

Test na državnoj maturi imaće 40 zadataka i to 10 sa osnovnog nivoa, 20 sa srednjeg i 10 sa naprednog nivoa. Ispit će trajati četiri sata, a broj bodova različito će se bodovati u odnosu sa nivo zadatka. Prvog dana polagaće ispit iz srpskog jezika, drugog dana iz matematike, a trećeg predmet po izboru sa Liste. Svi ostali detalji poput kalendara ispita, trajanja i pribora potrebnog za rad biće regulisani posebnim pravilnicima za učenike i nastavnike.

Matura i završni ispit polagaće se istoga dana u školama, a za polaganje su predviđena dva roka: junski i avgustovski. Junski rok organizovaće se odmah po završetku nastave za završne razrede, a u avgustovskom roku polagaće učenici koji nisu završili godinu u junu zbog polaganja popravnih ispita ili nepoloženog maturskog ispita u junu.

Prva DRŽAVNA MATURA biće održana u junu 2022. godine!

Pregledano: 165 pregleda
Return To Top

Gimnazija Stefan Nemanja