Школарином су обухваћене следеће услуге:
основне:
• рад у малим групама
• менторски рад
• додатна настава
• допунска настава
• факултативна настава
• осигурање ученика
• чланска карта библиотеке
• брига о здрављу ученика, систематски преглед
• карте за биоскопске и позоришне пројекције у „Академији 28” и “Театру 78”
• Попуст за школу страних језика и курсеве у оквиру пословног система „Ђуро Салај“

додатне услуге (нису укључене у цену школарине):
• уџбеници за целу школску годину укључујући и стране уџбенике за језике (одобрени од Министарства просвете)
• дневни оброк
• ђачка екскурзија и излети

Ц Е Н О В Н И К

Висина школарине за редовне ученике
Разред Основни пакет Остале услуге
Први €2900
Други €2900
Трећи €3000
Черврти €3000

Начин плаћања:
У ратама: уписнина (20% од уговорене цене) + 10 месечних рата
у две рате (5% попуста)
одједном (10% попуста)
Уплата до 10-тог у месецу у динарској противредности, по средњем курсу НБС

Висина школарине за ванредне ученике
€1800 + испити

Начин плаћања:
У ратама: уписнина (30% од уговорене цене) + 10 месечних рата
у две рате (5% попуста)
одједном (10% попуста)
Уплата до 10-тог у месецу у динарској противредности, по средњем курсу НБС

За ученике уписане у гимназију (редовни, ванредни):
Испити (за ванредне ученике, разредни и допунски испит)
Са писаним делом Без писаног дела
€35 €30

За остале

Цена испита за оне који нису уписани у гимназију
€100