Решењем Министарства просвете бр: 022-05-00062-2007-03 од 21.09.2007. године прва приватна Филолошка гимназија „Професионал“  је добила верификацију за остваривање наставног плана и програма филолошке гимназије за смер живи језици у четворогодишњем образовању у I,II,III и IV разреду.

Наша гимназија тежи да:

  • Оспособи своје ученике да са пуно самопоуздања износе своје идеје на страним језицима

  • Постане центар изузетне креативности у учењу и подучавању

  • Примени највише стандарде у образовању и омогући својим ученицима да у потпуности остваре своје потенцијале

  • Изнедри одговорне, савесне и радознале младе људе

Одабрати Гимназију „Стефан Немања“ значи сигуран пут ка квалитетном образовању и успеху на студијама, али и у животу.

ФИЛОЛОШКИ СМЕР намењен је учењу језика. У нашој школи, поред проучавања српског језика, ученицима се пружа могућност да науче неки од петнаест страних језика, и то:

енглески италијански латински
француски јапански арапски
немачки кинески турски
руски новогрчки шведски
шпански старословенски норвешки

Наставни план