За упис у први разред, без обзира на жељени смер, прилажу  се следећа документа:

  • Пријава за упис у средњу школу
  • Оригинал сведочанства о завршеном основном образовању
  • Ђачку књижицу из основне школе
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Лекарско уверење
  • Дипломе, сведочанства о постигнутим резултатима на такмичењима
  • Доказ о уплати прве рате-уписнине

За упис у току школске године у I, II, III или IV разред гимназије , поред горе наведених докумената, потребна је и исписница из претходне школе.

Ученици који уписују II, III i IV разред гимназије прилажу следећа документа:
• Пријава за упис у средњу школу
• Оригинал сведочанство о предходно завршеном разреду
• Доказ о уплати прве рате-уписнине

За упис у току школске године у II,III и IV разред гимназије, за ученике који долазе из других школа, потребна је следећа документација:
• Пријава за упис
• Оригинал сведочанства из предходно завршених разреда
• Извод из матичне књиге рођених
• Исписница и
• Доказ о уплати прве рате-уписнине