prirodno-matematicki-smerПрави избор за талентоване ученике у области математике, информатике и природних наука је природно-математички смер.

Природно-математички смер је структуром свог наставног плана и програма намењен пре свега ученицима који након завршене средње школе желе да упишу неки од факултета у области природних или техничких наука. О студијама електротехнике, машинства, архитектуре, које се заснивају на знањима из најфундаменталнијих наука, какве су математика и физика, а којима је на природно-математичком смеру гимназије посвећен највећи значај, не треба посебно ни говорити.

Ученици овог смера без проблема уписују и завршавају жељене факултете.

Наставни план