1. Који профил ученика уписује гимназију Стефан Немања?

Наши ученици пре свега цене образовање и имају свест да је знање улазница за успешну будућност. Они су одговорни, вредни, информисани и увек спремни за нове идеје и промене. Ученик гимназије Стефан Немања темељно се припрема за каријеру и улазак у свет рада, свестан да су знање, комуникација, страни језици, модерне технологије кључ успеха и сигурне будућности.

2 Које факултете уписују и где одлазе наши матуранти?

Гимназија Стефан Немања може да се похвали да 90 % наших ђака уписује државне факултете. У школској години 2013/14, наши матуранту су уписали Правни, Филолошки, Пољопривредни,  Машински, Ветеринарски као и факултет Политичких наука… Двоје ученика је добило ступендије за студирање у иностранству.

Са сигурношћу можемо да гарантујемо да нашим ученицима нудимо адекватна знања. припрему за факултет и даљи развој.

3. Које су предности наше гимназије?

Индивидуалан приступ и посебна брига о сваком ученику.
Рад у малим групама ( оптимално око 10-15 ученика по одељењу)
Пажљиво биран тим професора и стручних сарадника у школи.
Атрактивна локација, школа се налази у  строгом центру града
Школа је део образовног центра “Ђуро Салај”.

Специјалан попуст за наше ученике у Школи страних  језика “Ђуро Салај”
Бесплатне карте за све позоришне представе и биоскопске пројекције у нашој кући
Одлична припрема за упис на факултет.

4. Који смерови постоје у нашој школи?

Имамо општи, филолошки (смер живи и класични језици), друштвено-jeзички и природно-математички смер.

Наравно поред редовног нудимо и могућност ванредног школовања.

5. Колика је цена школарина?

Висина школарине за редовне ученике је:

За први разред: 2900

За други разред: 2900

За трећи разред: 3000

За четврти разред: 3000

Висина школарине за ванредене ученике  1800€ + ИСПИТИ ( 30€ испит без   писаног дела и 35% са писаним делом)

ПОПУСТ 15% за првих 10 уписаних!

6. Када почиње настава у гимназији?

Ритам рада наше школе је од 8:30 до 14:40 час. Имао само преподневну смену што нуди могућност нашим ученицима за додатне активности после школе. Наш ритам рада је одличан за спортисте и уметнике.

7. Која је главна девиза наше гимназије?

Сматрамо да нисмо само образована већ и васпитна институција.
Не припремамо младе само за факултет већ и за живот!

8. Да ли је гимназија акредитована?

Решењем Министарства просвете бр: 022-05-00062-2007-03 од 21.09.2007. године прва приватна Филолошка гимназија је добила верификацију за остваривање наставног плана и програма филолошке гимназије за
СМЕР – ЖИВИ ЈЕЗИЦИ

Решењем Министарства просвете бр: 022-05-00062/2007-03 од 14.09.2010. године Филолошка гимназија је добила верификацију за остваривање и других наставних планова и програма гимназије:
ОПШТЕГ ТИПА
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА