Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest
stefan_nemanja_zgrada_slika

Упис у Гимназију

Школарина

Најчешћа питања

РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

Инфо

ГИМНАЗИЈА је верификовна решењем од Министарства просвете и технолошког развоја за Филолошки смер, број 022-05-00062-2007 од 21.09.2007. године и решењем Министарства просвете и технолочког развоја за природно- математички, друштвено-језички и општи смер.број: 022-05-00062/2007-03 од 14. 09. 2010. године.

Похвале

Наставничко веће гимназије ”Стефан Немања” на седници одржаној 31.01.2018. похваљује следеће ученике за одличан успех и примерно владање:
Ученици прве године:
1. Коконешевић Невена
2. Роган Виктор
3. Трбојевић Теодора
Ученици друге године:
1. Лае Миленковић
2. Теа Димитријевић
3. Хелена Касавица
Ученици треће године:
1. Богдана Марић
2. Давид Дрманић
3. Зорана Микић
Ученици четврте године:
1. Маша Копривица

СМЕРОВИ